Słów kilka nt. miejscowości

Miechów miasto położone w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim. Prawa miejskie uzyskane zostały w 1290 roku. Charakterystycznym elementem miasta widocznym już z daleka jest bryła kościoła z wieżą zwieńczoną hełmem w kształcie kuli na której umocowana została figura Chrystusa.

Właścicielem terenów na których leży obecnie Miechów był książę pomorski Jaksa herbu Gryf. Sprowadził on w 1163 roku zakonników, stróżów Grobu Bożego tzw. Bożogrobców i przeznaczył jako uposażenie Miechów, Zagorzyce i Komorów, co wpłynęło pozytywnie na rozwój tych terenów. Miasto przechodziło kilka poważniejszych pożarów niszcząc lokalna zabudowę ( najczęściej wraz z klasztorem ). W 1819 roku w wyniku kasaty zakonu bożogrobców w zaborze rosyjskim, Miechów opuścili ostatni zakonnicy na czele z proboszczem kościoła Grobu Bożego i ostatnim prepozytem zakonu Tomaszem Nowiną-Nowińskim.

Odwiedzając dzisiaj Miechów warto zobaczyć m.in. Bazylikę Grobu Bożego i zespół poklasztorny Bożogrobców, a także dobrze zachowany zbudowany w 1784 roku dworek „Zacisze”.